test
Home A Coruña Trenor visitou aos alumnos dos cursos AFD na Fundación Laboral da Construcción...

Trenor visitou aos alumnos dos cursos AFD na Fundación Laboral da Construcción en Narón e destacou que nesta comarca se están impartindo 70 cursos cun investimento de case 3M€

- Anuncio -

— Os profesionais interesados teñen ata o 18 de novembro para inscribirse na web www.bonocultura.gal e, entre outros requisitos, deberán estar dados de alta nos grupos e epígrafes do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) indicados nas bases

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou esta mañá aos alumnos de dous cursos AFD (Accións Formativas dirixidas prioritariamente a Desempregados) que iniciaron a súa formación na Fundación Laboral da Construción en Narón. Concretamente, están sendo formados 90 alumnos. Este centro ten concedidos seis cursos e conta para levalos a cabo cunha achega da Xunta de máis de 479.000 euros.

Esta formación están tendo lugar en centros homologados, que poden ser tanto empresas como concellos e entidades sen ánimo de lucro. Trenor sinalou que “a través deste programa a Consellería Consellería de Emprego e Igualdade está investindo na provincia coruñesa máis de 14,5 millóns de euros para impartir 382 cursos”.

Os alumnos que participan nestes cursos tamén teñen dereito, sempre que cumpran uns requisitos, a becas que inclúen transporte, manutención, aloxamento, conciliación e apoio a alumnos vítimas de violencia de xénero ou con necesidades especiais, un programa que vén de saír publicado no Diario Oficial de Galicia (o pasado venres 29 de outubro).

O delegado territorial destacou que na área de Ferrolterra se están impartindo 70 cursos para formar a máis de 1.000 alumnos cun investimento que ascende a case 3 millóns de euros. Este tipo de formación está a celebrarse na súa maioría en empresas e entidades sen ánimo de lucro e oito deles están organizados polos concellos de Ferrol, Narón e Ortigueira. Os organizadores ofertan accións formativas nos principais sectores da economía, primando a formación no eido do naval, a automoción, a edificación e obra civil, así como competencias clave e dixitais.

Esta iniciativa ten como obxectivo seguir incrementando a ocupabilidade das persoas sen un traballo, facilitándolles o seu acceso ao mercado laboral, ao tempo que se dota a Galicia dun capital humano máis formado de acordo ás necesidades reais das empresas. A convocatoria destes cursos é plurianual (2021-2022), o que posibilita que se imparta unha formación máis completa e, polo tanto, lógrase unha maior empregabilidade dos alumnos.

Inserción media do 60%
A Xunta continúa impulsando os cursos de formación dirixidos a persoas desempregadas, Así, nas últimas edicións alcanzouse un grao de inserción de preto do 60% e deles, 2 de cada 3, conseguírono nos seis primeiros meses tras a finalización do curso.

Na selección do alumnado teñen preferencia as mulleres, parados de longa duración, menores de 30 anos, emigrantes retornados, persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, alumnos con baixa cualificación ou persoas que teñan superados un ou varios módulos dun certificado de profesionalidade ou que obtivesen certificados parciais.
CURSO AFD COMARCA FERROLTERRA

AFD CONCELLOS FERROL
CONCELLOENTIDADEESPECIALIDADEORZAMENTO
FERROLCONCELLO DE FERROLATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS38.520,00 €
FERROLCONCELLO DE FERROLATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS38.520,00 €
FERROLCONCELLO DE FERROLCOMPETENCIA MATEMÁTICA N213.972,50 €
FERROLCONCELLO DE FERROLCOMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N213.972,50 €
FERROLCONCELLO DE FERROLCOMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N23.990,00 €
NARÓNCONCELLO DE NARONATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS38.520,00 €
NARÓNCONCELLO DE NARONATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO47.605,50 €
ORTIGUEIRACONCELLO DE ORTIGUEIRAATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS40.770,00 €
TOTAL8235.870,50 €
AFD ENTIDADES FERROL
CONCELLOENTIDADEESPECIALIDADEORZAMENTO
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, ASENSINO, S.L.DESEÑO DE CALDEIRARÍA E ESTRUTURAS METÁLICAS75.489,00 €
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, ASENSINO, S.L.DESEÑO DE CANALIZACIÓN INDUSTRIAL54.699,00 €
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, ASENSINO, S.L.COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES10.620,00 €
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, ASENSINO, S.L.POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES10.620,00 €
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, ASENSINO, S.L.COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS7.605,00 €
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, ASENSINO, S.L.COMPETENCIAS DIXITAIS AVANZADAS7.605,00 €
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ, ASENSINO, S.L.CMS Y E-COMMERCE10.620,00 €
FENEIEN POR EUROPAXESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HUMANOS64.740,00 €
FENEIEN POR EUROPACREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS42.885,00 €
FENEIEN POR EUROPAINGLÉS FINANCEIRO14.490,00 €
FERROLBARTOMEU LÓPEZ SLUDESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXÍAS WEB51.120,00 €
FERROLBARTOMEU LÓPEZ SLUXESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HUMANOS64.740,00 €
FERROLBARTOMEU LÓPEZ SLUDOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO33.751,50 €
FERROLBARTOMEU LÓPEZ SLUCONFECCIÓN E PUBLICACIÓN DE PÁXINAS WEB53.649,00 €
FERROLBARTOMEU LÓPEZ SLUCOMPETENCIA MATEMÁTICA N213.972,50 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLXESTIÓN DE MÁRKETING E COMUNICACIÓN68.115,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLXESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HUMANOS64.740,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLCREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS42.885,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLDESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXÍAS WEB51.120,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS30.660,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTIÓN EN DESPACHOS E OFICINAS68.100,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLASISTENCIA Á DIRECCIÓN50.865,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLDOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO33.751,50 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLSEGURIDADE INFORMÁTICA46.962,00 €
FERROLCENTRO GALLEGO DE ESTUDIOS IN.FORMATE SLATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO41.220,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.ARQUITECTO DE CLOUD26.910,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.CONFECCIÓN E PUBLICACIÓN DE PÁXINAS WEB53.649,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS61.812,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.XESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS47.619,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.XESTIÓN DE MÁRKETING E COMUNICACIÓN68.115,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO41.220,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO33.751,50 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.INGLÉS A115.498,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.INGLÉS A215.498,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS56.664,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS42.885,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.ASISTENCIA Á DIRECCIÓN50.865,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.FRANCÉS A115.498,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.FRANCÉS A215.498,00 €
FERROLTHE LONDON INSTITUTE, S.L.PORTUGUÉS A115.498,00 €
NARÓNFORGAFABRICACIÓN E MONTAXE DE INSTALACIÓNS DE TUBAXE INDUSTRIAL59.040,00 €
NARÓNFORGASOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG78.360,00 €
NARÓNFORGAATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS38.520,00 €
NARÓNFORGAATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO47.605,50 €
NARÓNFORGASOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO E TIG87.960,00 €
NARÓNFUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIAMONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN99.990,00 €
NARÓNFUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIASOLDADURA CON ELÉCTRODO REVESTIDO E TIG87.960,00 €
NARÓNFUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIASOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG78.360,00 €
NARÓNFUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIADESEÑO DE CALDEIRARÍA E ESTRUTURAS METÁLICAS75.489,00 €
NARÓNFUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIADESEÑO DE CANALIZACIÓN INDUSTRIAL54.699,00 €
NARÓNFUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIASOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG78.360,00 €
NARÓNGESTIÓN PLUS, SLU SERVICIOS INTEGRALES A EMP.COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N23.990,00 €
NARÓNGESTIÓN PLUS, SLU SERVICIOS INTEGRALES A EMP.COMPETENCIA MATEMÁTICA N213.972,50 €
NARÓNGESTIÓN PLUS, SLU SERVICIOS INTEGRALES A EMP.COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N213.972,50 €
NARÓNGESTIÓN PLUS, SLU SERVICIOS INTEGRALES A EMP.INGLÉS B123.220,00 €
NARÓNGESTIÓN PLUS, SLU SERVICIOS INTEGRALES A EMP.INGLÉS C123.220,00 €
NARÓNTELEMATICA GALICIA S.LDOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO33.751,50 €
NARÓNTELEMATICA GALICIA S.LOPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTAIS52.092,00 €
NARÓNTELEMATICA GALICIA S.LSEGURIDADE INFORMÁTICA46.962,00 €
NARÓNTELEMATICA GALICIA S.LASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTIÓN EN DESPACHOS E OFICINAS68.100,00 €
NARÓNTELEMATICA GALICIA S.LXESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO32.700,00 €
NARÓNTELEMATICA GALICIA S.LDOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO33.751,50 €
TOTAL622.708.080,50 €
TOTAL AFD CONCELLOS + ENTIDADES FERROL70 2.943.951,00 €  

Relacionadas

A Xunta e o Clúster Galego de Solucións Ambientais estudan fórmulas de colaboración para...

0
Avalían diferentes iniciativas dirixidas a dar a coñecer as novidades tecnolóxicas no ámbito das solucións ambientais, así como as últimas innovacións no eido da...

A Xunta aborda coas federacións de transportes de viaxeiros por estrada os retos en...

0
― O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reunise xunto á directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, a representantes de Anetra-Galicia, Fegabus,...

A Xunta apoia a celebración do Noia Harp Fest para seguir diversificando a oferta...

0
O director de Turismo de Galicia presenta esta cita única no mundo especializada na arpa que reunirá artistas de Alemaña, Escocia, Francia, Senegal e...

A Xunta recoñece o traballo decentros de Abegondo, Santiego, Poio e Vigo en prol...

0
— A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández entrega o recoñecemento ao Colexio CEIP Plurilingüe Seis do Nadal, de Vigo — Tamén...

Anxo M. Lorenzo gaba a capacidade do alumnado de primaria e ESO para achegarse...

0
O director xeral de Cultura participou na entrega dos premios do IX Concurso de Debuxo Picasso, organizado pola Asociación da Prensa da Coruña co...

Unhas 140 crianzas e persoas adultas participan nas exhibicións do acto de clausura das...

0
Un total de 140 nenos, nenas e persoas adultas participaron nas exhibicións da festa de clausura das Escolas Deportivas Municipais de Frades 2023/2024, un...

Publicacións Relacionadas