Home Deputacións Deputación Ourense Responsables políticos do PP de León e Ourense abordan no Congreso a...

Responsables políticos do PP de León e Ourense abordan no Congreso a marxinación do Goberno de Pedro Sánchez aos investimentos en materia de infraestruturas e transportes das comarcas do Bierzo e de Valdeorras

- Anuncio -

· Denuncian a sistemática paralización, desde xuño de 2018, da autovía Ourense-Ponferrada, acreditada por dilacións inxustificadas, ausencia de licitacións de obra e uns orzamentos ridículos.

· Constatan que o problema monumental xerado na A-6 polo colapso do viaduto evidencia, máis que nunca, a necesidade dunha terceira entrada a Galicia desde Castela e León por autovía A-76.

· Denuncian o vencemento do prazo de 36 meses para executar a Circunvalación do Barco, sen que se teña data certa de conclusión.

· Expresan o seu malestar pola degradación dos servizos ferroviarios que presta RENFE e os lentos avances na modernización da liña Monforte-Valdeorras-Ponferrada.

· Emprazan aos dirixentes socialistas, que mañá se reunirán coa Secretaria de Estado do MITMA, a reivindicar as necesidades das comarcas e non a adoptar un papel de submisión e compracencia #ante os agravios gobernamentais.

Hoxe no Congreso dos Deputados mantiveron unha reunión de traballo, responsables políticos de dúas provincias: por León, a deputada nacional Carmen Gonzalez Guinda, o portavoz municipal no concello de Ponferrada, Marco Morala e a concelleira e conselleira comarcal do Bierzo, Lida Coca. Por Ourense, os deputados Celso Delgado e Ana Belén Vázquez.

Fixeron unha análise da situación dos investimentos do Estado no Bierzo e Valdeorras en materia de transporte e infraestruturas de estradas e ferroviarias.

Un encontro que tivo lugar na véspera da anunciada visita á Secretaria de Estado do MITMA, Isabel Pardo de Beira dos alcaldes socialistas de Ponferrada e O Barco e outros dirixentes para falar desas materias.

Neste sentido os populares, entenden que a posición que estes socialistas deben manter non pode ser acomodaticia, comtemplativa, propagandística ou de submisión.

Deben primeiro trasladar ao MITMA a realidade do que sucede nesas comarcas e as continuas queixas de cidadáns, colectivos sociais e sectores empresariais, que recollen a diario os medios de comunicación.

E en segundo lugar reivindicar respostas efectivas e urxentes #ante os monumentais malos tratos ao que o Goberno de Pedro Sánchez está a someter a Valdeorras e o Bierzo e por extensión a Ourense e León.

ESTRADAS

I – AUTOVÍA OURENSE-PONFERRADA

O impulso do Goberno do PP

Os populares afirman que a “Autovía Ourense-Ponferrada A-76 (125 km.) é unha actuación de gran transcendencia para a vertebración da Galicia interior, constituíndo un terceiro acceso de gran capacidade desde Galicia facía Castela-León (ademais da A-6 e a A-52) e que foi incorporada ao PEIT. E cuxo inicio administrativo tivo lugar cando o Ministerio de Fomento adxudicou o 22 de decembro de 2005 a redacción do estudo informativo. Cando en decembro de 2011, chegou ao Goberno de España o estudo Informativo levaba en redacción máis de 6 anos e o expediente atopábase pendente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desde facía máis de 3 anos

O Goberno Popular activou as tramitacións e así por resolución do secretario de Estado de Medio do 24 de xullo de 2013 emitiuse a declaración de impacto ambiental da autovía A-76 e aprobouse o expediente de información pública e definitiva do estudo informativo desta autovía en decembro de 2013. A finais de 2014 comezaron a redacción dos proxectos de Villamartín da Abadía – Requejo (7,6 km) e A Veiga de Cascallá – O Barco de Valdeorras (Este) (8,4 km). E en xaneiro de 2016 licitouse a redacción do proxecto de trazado e construción do tramo entre Requejo e A Veiga de Cascallá.

En decembro de 2017 o Ministro de Fomento afirmaba “que, no tramo A Veiga de Cascallá– O Barco de Valdeorras (Este) que ten o proxecto de trazado aprobado provisionalmente en xullo de 2017 e sometido a información pública, conclúa dunha vez o estudo das alegacións e apróbese definitivamente o proxecto para que se pode proceder a licitar as obras”. O 19 de marzo de 2018 publícase no BOE a Resolución pola que se aproba provisionalmente o proxecto de trazado e somete a información pública do tramo Villamartín da Abadía – Requejo.

En xuño de 2018 terminou a etapa de Goberno de Mariano Rajoy ao prosperar a moción de censura, pero queda acreditado que houbo unha intensa actividade administrativa da A-76.

A parálise da A-76 tras o cambio de Goberno en 2019

Tras a moción de censura, desde xuño de 2018 en España goberna Pedro Sánchez, de modo que ata a actualidade completaron máis de catro anos á fronte do executivo.

Pois ben, nestes catro anos non se produciu a licitación das obras de ningún dos dous tramos xa avanzados en tramitación en 2018 que eran o Villamartín da Abadia-Requejo e o da Veiga de Cascallá-O Barco. Todo foron dilacións e modificacións.

O exemplo máis patente é o tramo Veiga de Cascalla- O Barco. O 10 de maio de 2019 foi aprobado o expediente de información pública. En xullo de 2019 o MITMA respondeu, que tiñan que someter a información pública unha ligazón, unha pequena ligazón de acceso a Biobra; e en setembro de 2020, é dicir un ano despois, nunha resposta a unha pregunta escrita o executivo contestaba que “estaban a modificar un contrato de consultoría”. Desde aquela data nada sabemos.

Outro exemplo en relación con tramo da Autovía A-76 “Villamartín da Abadía – Requejo”: o 20 de novembro de 2020 o MITMA respondía a unha pregunta dos deputados dicindo que “unha vez avanzado o proxecto de trazado concluíuse a necesidade de incluír modificacións no proxecto de construción en redacción. A aprobación do proxecto de construción e, como consecuencia, a licitación do correspondente contrato de obras están supeditadas á tramitación administrativa que permita completar a súa redacción.”

Ademais o Mitma adxudicou no pasado mes de abril de 2022 un contrato de servizos cun orzamento basee de 5.000 euros, que finalmente quedou en 2.500, ambos sen impostos. O seu obxecto, unha auditoría de seguridade viaria do proxecto de construción do primeiro tramo da autovía, Villamartín da Abadía-Requejo. E o seu prazo, 9 meses. Outra nova dilación.

Denunciamos a intención dos socialistas de abandonar a autovía entre Ourense e Ponferrada e transformala nunha estrada 2+1.

Son varias as probas desas intencións. A primeira é que nunha recente Moción presentada polos socialistas no Senado e debatida en outubro dicían literalmente: “Recentemente, o Ministerio de Transportes e Movilidad aprobou o regulamento para a construción de estradas con sección 2+1, solución que, a medio prazo, encaixaría perfectamente coa N-120.”

Pero é que ademais as consignacións orzamentarias dos socialistas para a A-76 acreditan a nula vontade de impulsala. Observen este cadro:

As PÍRRICAS CONSIGNACIÓNS NOS PGE PARA A-76
(en miles de euros)

VILLAMARTIN ABADÍA-REQUEJO (7 KM)
CUSTO: 75.405,Ou7

LEY 2022PL 2023Proy 2024Proy 2025Proy 2026
100,001.000,003.000,0020.000,0025.000,00

REQUEJO-A VEIGA DE CASCALLÁ

LEY 2022PL 2023Proy 2024Proy 2025Proy 2026
100,00 (L)500,00   
100,00 (OU)500,00   

A VEIGA DE CASCALLÁ- O BARCO (8,8 KM)

LEY 2022PL 2023Proy 2024Proy 2025Proy 2026
100,00500,00   

CIRCUNVALACIÓN DE MONFORTE

LEY 2022PL 2023Proy 2024Proy 2025Proy 2026
100,00500,00   

TOTAL AUTOVÍA A-76

LEY 2022PL 2023Proy 2024Proy 2024Proy 2024
500,003.000,003.000,0020.000,0025.000,00

TODAS AS EMENDAS DO PP AOS PGE DE 2023 PARA INCREMENTAR OS INVESTIMENTOS NA A-76 FORON REXEITADAS POLOS SOCIALISTAS E OS SEUS ALIADOS.

Tramo: Villamartín DA ABADIÁ- REQUEJO Cantidade: 3.900,00 miles de euros
Tramo A Veiga DE CASCALLÁ-O Barco de Valdeorras Cantidade: 2.500 miles de euros.
Tramo REQUEJO- A Veiga DE CASCALLÁ Cantidade: 1.000 miles de euros incrementar convenientemente a actuación de referencia.
Tramo CIRCUNVALACIÓN DE MONFORTE DE LEMOS. LIGAZÓN MONFORTE ESTE- BABELA. Cantidade: 450 miles de euros.

II- VIADUTO A-6
Tamén nesta reunión falaron dos problemas que se xeraron para o transporte como consecuencia de que o pasado 7 de xuño producísese o primeiro colapso dun tramo do viaduto de Ou Castro da autovía do Noroeste A-6, que conecta o municipio de Vega de Valcarce co lucense de Pedrafita do Cebreiro.
O problema monumental xerado na A-6 evidencia máis que nunca a necesidade desta terceira entrada a Galicia desde Castela-León por autovía A-76, como reclaman con insistencia os transportistas.
Na reunión tamén falaron da insuficiente información dispensada a pasada semana polo Ministerio de Transportes sobre as causas do esborralle do viaduto do Castro na autovía A-6 entre Lugo e León. “Son insatisfactorias as explicacións sobre as causas do colapso, que apuntan a unha suma de fallos, de inspección e de execución, que sorprendentemente non foron detectados polas inspeccións nin durante as obras de emerxencia nas que se investiron polo MITMA 26 M€.”
Os populares expresaron a súa preocupación por descoñecer o Plan de reconstrución cun cronograma concreto e dos orzamentos e os investimentos previstos para a reconstrución completa da A-6. “Só adiantóullenos a apertura dun dos viadutos a finais de 2023 e do outro a finais de 2024. O Grupo Parlamentario Popular viu rexeitada unha emenda aos PGE de 2023 por importe de 25.000.000 para á reconstrución deste viaduto vital para Galicia e Castela León. Tanto o Grupo Socialista como o Confederal de Unidas-Podemos votaron en contra” afirmou Celso Delgado.

III- CIRCUNVALACIÓN DE VALDEORRAS

Falamos na reunión de como o 23 de setembro de 2019, fai case tres anos, en Valdeorras tivo lugar o acto de inicio das obras da estrada de conexión da N-536 coa N-120, coñecida como Circunvalación do Barco (5,7 km). Unhas obras adxudicadas en 39 millóns de euros e cun prazo de execución previsto de 36 meses. É dicir, debería estar finalizada o 23 de setembro de 2022.

O de 11 setembro de 2020, o Goberno respondeu: “A obra do vial de conexión entre a N-120 e a N-536, tramo Sobradelo- O Barco de Valdeorras, atópase executada ao 2% do seu orzamento”.
O 2 de marzo de 2021 o Goberno respondeu que: “a obra de conexión entre as estradas N-120 e N-536 no Barco de Valdeorras atópase ao 8 %”
E así o 3 de maio de 2022 o Goberno non tivo máis remedio que contestar que:” as obras para a “Conexión entre as estradas N-120 e N-536. Tramo: Sobradelo – O Barco de Valdeorras (provincia de Ourense)” sufriron incidencias, debido á necesidade de realizar estudos geotécnicos complementarios e á tramitación dos correspondentes axustes e modificacións do proxecto en consecuencia. “
O certo é que as obras estiveron paradas practicamente no ano 2021 e na práctica totalidade de 2022. Así se acredita pola execución das partidas orzamentarias.
Dos 22.853.870, 00 € consignados na lei de PGE de 2021 só recoñecéronse obrigacións por importe de 2.212.805,91 €, un 9,68 %.
E falta dun trimestre para terminar o ano 2022, só executouse no primeiros nove meses un 3,42 % dos 25 millóns de euros orzados.
Todo iso significa a xuízo de Celso Delgado, “o abandono de Valdeorras por parte do MITMA e a incapacidade de xestión da Dirección Xeral de Estradas. Reclamamos ao MITMA que se de unha data certa de finalización das obras.”

IV- NACIONAL 120

Tamén na reunión falouse das carencias do programa de conservación e mantemento da estrada N-120 por parte do MITMA xa que é evidente que o firme está en moi mal estado. Tamén das dilacións inxustificadas na execución das ligazóns en Vilamatín de Valdeorras e na Rúa.

FERROCARRIL

Os responsables populares ourensáns e leoneses destacaron a deficiente infraestrutura ferroviaria entre Monforte de Lemos- Valdeorras e Ponferrada e o insuficiente número e calidade dos servizos ferroviarios que presta Renfe. Precísanse maior número de frecuencias e horarios sensatos adaptados ás necesidades dos usuarios.

Neste sentido Marco Morala afirmou que “recuperar só unha parte do que os socialistas nos furtaron en frecuencias e destinos ferroviarios é seguir retrocedendo; que falten maquinistas para moitos servizos é inaceptable, esa é a realidade ferroviaria socialista.

O alcalde de Ponferrada non pode volver da súa visita ao ministerio, sen un compromiso firme, orzado e temporalizado para a alta velocidade, sen o inicio da licitación das obras na vía do Manzanal, sen a mellora do material rodante que permita aumentar a velocidade e a seguridade, sen as frecuencias e os destinos prometidos a Galicia, a Madrid e a Cataluña, sen acurtar unha hora a viaxe a Madrid. Cada un destes obxectivos que non arranxe será unha puñalada no futuro, na economía, no emprego e na poboación de Ponferrada.

Moito nos tememos estar #ante unha nova viaxe improductivo e pensado para a propaganda e a foto do alcalde, que se congratula por ter menos do que había, menos do que prometeron e menos do que se necesita”.
Tamén falamos da insuficiencia do gasto en mantemento por parte de ADIF no tramo Monforte-Ponferrada, onde o gasto en mantemento en 2021 aínda é inferior ao de 2019, que foi de 6.633.499,18 e ao de 2018 que foi de 5.536.572,50 €.
O gasto en mantemento anual por quilómetro desde Ourense-Monforte-Ponferrada foi de 48.039,60 euros (sinalar que o custo do persoal e outros fixos que se manifestan, probablemente absorba o 50 ou 60 % dese gasto)
@Teniendo en cuenta que o gasto medio de mantemento por ADIF unha liña convencional rolda os 100.000 euros por quilómetro, a cifra gastada na citada liña aínda que aumentase segue sendo claramente insuficiente.
A xuízo de Celso Delgado “resulta indispensable que se aumente substancialmente neste ano 2022 o investimento por parte de ADIF no mantemento desta liña, e así minimizar os demasiado frecuentes “incidentes”, que desexamos sexan algún día mínimos como consecuencia das obras de rehabilitación e dotación contra obsolescencia, que se afrontan no tramo Ourense-Monforte- Valdeorras-Ponferrada.”

Tamén abordaron a necesidade dun Plan Director de Corredor Atlántico, e do nomeamento polo MITMA dun Comisionado que ofreza á interlocución necesaria con Galicia e Castela e León e que se inclúa ao noroeste nas chamadas autoestradas ferroviarias.

Relacionadas

As historias das monxas de Santa Clara, protagonistas da quinta charla do ciclo de...

0
O coordinador do estudo histórico sobre a orde en Pontevedra, quen sacou á luz a rebelión das clarisas fronte aos franciscanos no XVIII, expón...

A Deputación lanza “Cambiemos o Conto” un concurso de relatos dirixido ao alumnado de...

0
O certame, enmarcado no Manifesto de Soutomaior, premiará aos mellores relatos da ESO, Bacharelato, FP Básica ou Grao Medio que partan da denuncia do...

Julio García Comesaña: “É difícil poñer iniciativas en marcha para tratar de resolver os...

0
• Subliña as apostas “arriscadas, importantes e pioneiras” da Xunta, como a Lei que permite ofertar o acceso a prazas de difícil cobertura de...

A Deputación cooperará co Concello do Irixo en proxectos de emprendemento e o reforzo...

0
O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, mantivo un encontro de traballo co alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira Manuel Baltar comprometeu o apoio ás novas...

O alcalde destaca que o acendido das luces do Nadal foi “o acto festivo...

0
Pérez Jácome subliña que máis de 30.000 persoas abarrotaron a Praza Maior e as rúas máis céntricas e conclúe que “o éxito dos eventos...

Roberto Fernández Álvarez recibe o XLI Premio Blanco-Amor por “unha novela que o sitúa...

0
O vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, entregou ao autor ourensán o galardón concedido pola obra “A inmoral doutora Cons” César Fernández celebrou o premio...

Publicacións Relacionadas