Home Ourense O secretario de Estado de Medio Ambiente elude dar datas para licitar...

O secretario de Estado de Medio Ambiente elude dar datas para licitar as obras do proxecto de finalización do saneamento do río Barbaña, mellora da EDAR de San Cibrao das Viñas (fase II)

- Anuncio -

• Celso Delgado denuncia que se produciron numerosas dilacións indebidas e non xustificables por parte do MITERD e da CHMS. E lembra que a redacción do proxecto licitouse o 6 de xullo de 2017 e case sete anos despois as obras aínda non foron licitadas, a pesar de que afirmaron en nota oficial que serían licitadas a finais de 2022

• Afea que por esas dilacións perdéronse para este proxecto os 14,8 millóns de financiamento con cargo aos fondos FEDER da Unión Europea


• Reprocha ao MITERD e á CHMS que non executen as obras e que mentres a súa política principal sexa a de sancionar con enormes multas ao Concello de San Cibrao, eludindo as súas responsabilidades e trasladándoas aos demais

Na mañá de hoxe o deputado ourensán Celso Delgado formulou na Comisión de Transición Ecolóxica unha pregunta oral dirixida ao secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Despois de tantos atrasos e dilacións, en que data do ano 2024, prevé o Ministerio de Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e/o a Confederación Hidrográfica Miño-Sil licitar as tan necesarias obras do «Proxecto de finalización do saneamento do río Barbaña, mellora da EDAR de San Cibrao das Viñas – fase II (Ourense)»?

Comezou a súa primeira intervención Delgado cun repaso histórico do proxecto.

Aludiu a que o “6 de xullo de 2017 o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio ambiente licitou a redacción do proxecto para finalizar o saneamento do río Barbaña, un dos afluentes do Miño, e a mellora da EDAR fase II. Proxecto que foi contratado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica en xullo de 2018.

O 20 de febreiro do ano 2019 este deputado preguntou a leste mesmo secretario de Estado, Hugo Morán, como ía evolucionando este proxecto e recibimos información de que estaba en redacción o proxecto. E volvín preguntar o 17 de novembro de 2020, tamén nesta mesma Comisión ao Sr. Morán que contestaba que se iniciou a tramitación de avaliación ambiental simplificada o 27 de setembro de 2019”.

Continuou Celso Delgado dicindo: “Estamos cinco anos despois desde que preguntei por primeira vez, nesta mesma Comisión de Transición Ecolóxica para dicir que: A tramitación deste proxecto por parte do MITERD e da CHMS foi claramente deficiente e producíronse numerosas dilacións indebidas e non xustificables”.

A redacción de proxecto licitouse o 6 de xullo de 2017 e case sete anos despois as obras aínda non foron licitadas.

A tramitación ambiental iniciouse en xuño de 2022 e a DIA acaba de chegar en febreiro de 2024. Faltou dilixencia e interese para impulsar un proxecto tan necesario.

Primeiro a CHMS e o Ministerio optaron por un informe de avaliación ambiental simplificada, para bastantes meses despois resolver que era necesaria a avaliación ordinaria, coa consecuente perda de tempo.

Ademais, na tramitación ambiental constáronse pola D.G. da auga deficiencias que esixiron a reformulación dalgúns aspectos técnicos do proxecto sometido á devandita avaliación, o que provocou a suspensión desa tramitación ata que foron emendadas.

Tamén se forneceron informacións non veraces, por dicilo elegantemente. Díxose en xaneiro de 2022 polo presidente da CHMS, Sr. Quiroga e en nota oficial que as obras se licitarían a finais de 2022 e tal cousa non ocorreu.

Emitida a DIA en febreiro de 2024 procede incorporar ao proxecto as condicións impostas, o que dada a lentitude acreditada ata o momento fai presumir xa moi difícil que se poidan licitar as obras neste ano 2024, salvo que Vd. agora confírmeo. E veremos se o fan en 2025.”

Engadiu Delgado: “Tamén, Sr. Morán é moi censurable que o MITERD ademais, en resposta escrita que me dá o 25 de xaneiro de 2024, diga que non prevén conseguir cofinanciamento da Unión Europea, despois de perder pola súa culpa os 14.889.406,18 € que ía achegar o FEDER 2014-2020. Xa que pola súa desidia venceu a data límite para certificar gasto á Unión Europea que foi o 31 de decembro de 2023.

Non estamos #de acordo con renunciar á procura de financiamento comunitario, ademais de acudir aos PGE que lamentablemente xa non será posible en 2024 ao estar o orzamento prorrogado.”

E para concluír dixo: “neste contexto que está a pasar? Pois que o río permanece sen unha depuración adecuada e que a solución que se está aplicando polo MITERD e a CHMS é a clásica, ósea sancionar por verteduras ao Concello de San Cibrao das Viñas, que é a quen corresponde por competencia municipal a xestión adecuada do saneamento. E claro, esas infraccións e esas multan poderían evitarse se estas obras estivesen en curso ou xa executadas, pero a política do MITERD e a CHMS é a de eludir as súas responsabilidades e trasladarlla aos demais.

O Concello de San Cibrao, que conta cun orzamento anual de 6-7 millóns de euros, vén recibindo desde hai anos importantes multas. A última sanción que recibiu fas poucas datas e confirmada en 2023 ten un importe de 1.184.745 € por verteduras de anos anteriores.

Considera Vd. que é razoable que un concello supedite o investimento propio que ten que executar por culpa destas multas mentres o MITERD e a CHMS permanecen nesta situación de falta de dilixencia?

Rógolle que nos diga cando van licitar as obras, en que data. Comprométase. “

Logo foi a quenda do S.E. Sr. Morán que comezou dicindo que as dilacións causan prexuízos, aludindo logo á multa de 100 millóns de euros que a Unión Europea impuxo en 2018 por sentenza a España por incumprir obxectivos de saneamento e depuración. E que por iso non puideron atender os investimentos en materia do ciclo da auga. Así as prioridades do MITERD foron atender a execución daqueles proxectos que xa tiñan sanción pola citada sentenza, e tamén doutros que poderían ter sanción de forma inminente.
A continuación, e sen vir a conto comezou a citar obras de saneamento e depuración en Galicia, sobre as que ninguén lle preguntou, dando importes de investimento e datas de finalización, cualificando estas actuacións de “máis relevantes”. E así citou a EDAR de Silvouta e da Moscadeira, os interceptores de Ponteareas, a depuración de Sanxenxo e o saneamento de Raxó, Paxariñas, o emisario de Montalvo, o saneamento de Illa de Arousa e o colector e interceptor do Rio Sarela.

Só ao final referiuse, en non máis de vinte segundos e sen citar en ningún momento o nome do Barbaña, e dixo que “no proxecto ao que Vd. fai referencia está a adaptarse o proxecto ao condicionado da DIA. Así como a actualización de leste á normativa vixente e razoablemente en función do momento aos prezos de mercado.”

En réplica ao Sr. Morán, Celso Delgado, comezou afeándolle como deputado ourensán que na súa intervención referiuse a proxectos galegos sobre os que non lla preguntou e que el S.E. cualificou de “relevantes da Comunidade de Galicia”, sen incluír entre eles o saneamento do Barbaña. E díxenlle que era un desprezo aos ourensáns o non referirse ao saneamento do Barbaña.

PERDA DE FINANCIAMENTO COMUNITARIO
Tamén critiquei o que tentase xustificar o non investimento en que tiña que atender outros proxectos. E lembreille que “as obras de Barbaña estaban en programación e que Vdes, perderon o financiamento comunitario, e ademais din que non van volver a solicitala. É isto un comportamento dilixente e responsable por parte do MITERD e da CHMS?”

Engadín: “Vd. non me deu unha soa data para a licitación desta actuación, que para nós é importantísima. O río hai que telo protexido e depurado, pero as obras son imprescindibles, trátanse de actuacións que implicarán a substitución de 3,3 quilómetros de colectores de augas fecais, 16,5 quilómetros de colectores de augas pluviais e acondicionar 19 puntos de vertedura”.

E estamos a falar dun concello que quere que estas obras execútense, dunha Deputación Provincial que quere que se executen, duns empresarios do Polígono de San Cibrao, o máis importante da provincia, que á beira ten o de Pereiro de Aguiar e que queren cumprir coa lexislación ambiental, pero vostedes non lle están axudando, non están a facer as obras que lles corresponde executar.

E repítolle, sete anos van cumprir en xuño desde que se licitou o proxecto e non estamos a falar da construción dunha depuradora senón da ampliación, dunha segunda fase”.

Finalicei dicindo “pídolle que rectifiquen e por favor que consideren este proxecto como relevante”.

Cerro o debate o secretario de Estado que despois de expor xeneralidades e escusas dixo “que en canto estea adecuado nos termos que a DIA estableceu, o proxecto estará licitado con carácter inmediato”

Relacionadas

A Xunta realiza un simulacro de activación do Plan de Emerexencia Exterior de CEPSA...

0
O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, participou na coordinación do exercicio para comprobar a eficiencia do operativo ante unha emerxencia realDurante...

Delgado esixe explicacións á secretaria xeral de Transporte Terrestre sobre a retardación e paralización...

0
• Denuncia que vinte meses despois de colocarse a primeira pedra do tramo da A-56, Variante Norte Eirasvedras-Quintela (1,7 km.), non hai obra algunha...

A rúa Doutor Marañón estará pechada ao tráfico desde mañá por obras de arranxo...

0
A rúa Doutor Marañón estará pechada ao tráfico desde mañá, mércores, 29 de maio, até o día 19 de xuño pola execución de obras...

A Deputación patrocina a etapa 12ª de “A Volta 24”, con inicio en Ourense,...

0
O presidente provincial, Luis Menor, e o director da Volta, Javier Guillén, presentaron no miradoiro Pé do Home, en Nogueira de Ramuín, esta etapa...

Luis Menor pide “máxima concentración” ante unha nova cita coas urnas para dicirlle alto...

0
● “Non nos despistemos”, subliñou o presidente provincial, “pois se gaña Sánchez e os seus socios, perdemos todos”. O Partido Popular, dixo, “sempre sae a...

A Deputación colaborará coa Fundación San Rosendo na mellora asistencial dos maiores na provincia...

0
Así llo trasladou o presidente provincial, Luis Menor, ao presidente da entidade, José Luis Gavela, durante unha reunión de traballo no Pazo Provincial  Menor subliñou...

Publicacións Relacionadas